sobota, 7 lutego 2009

Wyszło

słońce.


Plac Teatralny

gdzieś obok niego

Królewska

Krakowskie Przedmieście

Plac Bankowy